Charakterystyka

Elastyczna płyta termoizolacyjna , produkowana z różnego rodzaju włókien mineralnych, przeznaczona jest do izolacji termicznej pieców, suszarek, wlewnic, baterii koksowniczych i w wielu innych zastosowaniach gdzie występuje wysoka temperatura do 1400 °C.

Parametry techniczne

Typ Temp. pracy Gęstość kg/m3 Przewodność cieplna (W/mK) Kurczliwość powierzchni (24h w %) Straty po prażeniu (%)
400°C 600°C 800°C 1000°C
Płyta VM 800 800°C 140 0,105 0,162 0,275 - 3 (850°C) max. 1
Płyta VM 1200 1200°C 140 0,105 0,165 0,285 0,392 3 (1100°C) max. 1
Płyta VM 1400 1400°C 140 0,110 0,179 0,294 0,410 3 (1400°C) max. 1
Typ Format w mm Skład chemiczny w % Zawartość włókien organicz. Kolor
Al2O3 SiO2 Fe2O3 TiO2 ZrO2 CaO Na2O K2O
Płyta VM 800 600x600(1200)
15-50
46 53 0,5 - - - 0,4 0,1 % biały
Płyta VM 1200 600x600(1200)
15-50
45 54 0,5 - 3 - 0,4 0,1 % biały
Płyta VM 1400 600x600(1200)
15-50
42 47 - - 10 - 0,4 0,1 % biały