Krążnik elastyczny

Produkcję Krążnika Elastycznego rozpoczęliśmy w roku 2007.

Od tego czasu urządzenie poddawane było testom, których wyniki potwierdziły jego niepodważalne zalety tj.:

Krążniki Elastyczne Gamtex przeznaczone są do prowadzenia taśm o szerokościach od B=400 do B=1200 [mm] w zakresie kata nachylenia niecki ß=20° oraz ß=30°.

W zależności od szerokości taśmy przenośnika, Krążniki Elastyczne Gamtex produkowane są w dwóch średnicach:

W poniższej tabeli prezentujemy porównanie zestawów Krążnika Elastycznego Gamtex z zestawem nieckowym sztywnym.

  Zestaw krążnika elastycznego Zestaw nieckowy sztywny
Żywotność taśmy Dłuższa żywotność taśmy. Konstrukcja krążnika kształtuje ułożenie taśmy bez załamań w przekroju poprzecznym przenośnika. Elastyczność krążnika na całej jego długości zwiększa zdolność taśmy do przejmowania energii spadających brył, podwyższa wytrzymałość taśmy na przebicie oraz eliminuje podrzucanie transportowanego materiału. Współpraca taśmy z tarczami gumowymi krążnika elastycznego, poprzez podatność elementów toczących się po sobie, obniża zdecydowanie wartość nacisków jednostkowych. Obniżona trwałość taśmy ze względu na załamania powstałe z powodu kątów nachylenia pomiędzy krążnikami skrajnymi a krążnikiem poziomym. Sztywna konstrukcja powoduje niewielką zdolność taśmy do przejmowania energii spadających brył oraz obniżoną wytrzymałość na przebicie. Transportowany materiał ulega podrzucaniu i również obniża trwałość taśmy. Stosunkowo wysokie naciski jednostkowe wywołane ograniczona współpracą taśmy ze stalowymi rolkami.
Prowadzenie taśmy Bardzo dobre prowadzenie taśmy dzięki właściwościom samonaprowadzającym.
Taśma, nawet przy ruchach poprzecznych utrzymuje kształt łuku koła o promieniu elastycznej osi krążnika. Skrajne, gumowe tarcze krążnika, wyposażone w grzbiety śrubowe, zapewniają naprowadzanie taśmy w kierunku jej ruchu.
Kłopoty z prowadzeniem taśmy przybierającej kształt 3 linii prostych o zmieniających się w czasie długościach.
Zużycie energii elektrycznej Mniejsze zużycie energii elektrycznej w trakcie pracy oraz obniżenie parametrów rozruchu jednostki napędowej przenośnika spowodowane mniejszym ciężarem zestawu. Wysokie zużycie energii elektrycznej, wysokie parametry rozruchu spowodowane dużym ciężarem zestawu.
Korozja elementów metalowych Ograniczono do minimum ilość metalowych elementów poddanych na działanie korozji wskutek rożnych czynników agresywnych otaczającego środowiska. Wyeliminowano krążki zbudowane ze stalowych rur, osi, piast i pierścieni i zastąpiono je tarczami gumowymi i pierścieniami dystansowymi gumowymi. Oś krążnika, będąca liną, zatopiona jest na całej długości w gumie, co uniemożliwia dostawanie się wilgoci do jego wnętrza. Duża ilość narażonych na korozję elementów stalowych tj. rury, osie, piasty, pierścienie.
Opory ruchu Niskie - 2 węzły łożyskowe Wysokie – 6 węzłów łożyskowych
Trwałość i rodzaj łożysk Trwałe, dostosowane do warunków pracy zestawu, łożyska kulkowe skośne jednorzędowe przenoszą siły zarówno osiowe jak i promieniowe, czyli takie jakie faktycznie obciążają węzeł łożyskowy. Uszczelnienia zamknięte łożysk skuteczniej chronią przed zanieczyszczeniami. Obniżona trwałość, ze względu na występujące obok promieniowych obciążenia osiowe, łożyska kulkowe promieniowe. Uszczelnienia labiryntowe łożysk nie zapewniają dostatecznej ochrony przed zanieczyszczeniami.

Poniżej przedstawiamy rysunek Zestawu Krążnika Elastycznego Gamtex oraz tabele z najczęściej stosowanymi wymiarami.

Zestaw krążnika elastycznego - rysunek techniczny
B
mm
ß E
mm
H
mm
d
mm
600 20° 930 195 72
800 1255 195 72
1000 1422 317 108
1200 1640 415 108
600 30° 930 265 72
800 1150 310 72
1000 1460 388 108
1200 1640 415 108

Serdecznie zachęcamy Państwa do zastosowania Zestawów Krążnika Elastycznego Gamtex w Państwa firmie. W celu uzyskania szerszych informacji o produkcie oraz możliwości bezpłatnych testów urządzenia, bardzo prosimy o kontakt.

Krążnik elastyczny 1 Krążnik elastyczny 2 Krążnik elastyczny 3 Krążnik elastyczny 4 Krążnik elastyczny 5