Firma Gamtex powstaje w 1993 r. Od początku swojej działalności specjalizuje się w produkcji i dystrybucji bezazbestowych uszczelnień sznurowych, tkanin technicznych i termoizolacyjnych oraz materiałów ciernych na terenie całego kraju. Ścisła współpraca z firmą Europolit LTD Sp. z o.o. - jednym z czołowych producentów uszczelnień technicznych oraz materiałów termoizolacyjnych w Polsce – pozwala spełniać jakościowe i terminowe wymagania Klientów. Wieloletnia, konsekwentna praca oraz ciągły rozwój firmy pomagają w zdobyciu uznania i zaufania na rynku krajowym m.in. w branżach: energetycznej, chemicznej, petrochemicznej, hutniczej i górniczej.

Firma Gamtex

Z rokiem 2005 firma Gamtex poszerza swoją działalność o produkcję najwyższej jakości krążników do przenośników taśmowych. Znajduje uznanie odbiorców w Polsce, Niemczech, Czechach, Słowacji, Norwegii i innych krajach UE. Odniesione sukcesy oraz chęć sprostania oczekiwaniom Klientów doprowadzają do rozpoczęcia prac nad produkcją nowego typu krążnika - innowacyjnego rozwiązania w dziedzinie transportu bliskiego w Polsce.

Tak, w roku 2007, powstaje Krążnik Elastyczny Gamtex. Do połowy 2009 roku trwają testy i zmiany konstrukcyjne poprawiające działanie urządzenia. Od tego czasu Krążnik Elastyczny Gamtex jako niezawodne, pozwalające zaoszczędzić czas i pieniądze, rewolucyjne rozwiązanie, zaczyna być sukcesywnie wprowadzany na polski rynek i zdobywa coraz większe uznanie zadowolonych Użytkowników i Inwestorów. Największym zainteresowaniem urządzenie cieszy się w branżach: energetycznej, górniczej, chemicznej, hutniczej oraz spożywczej.

Rok 2009 niesie z sobą wprowadzenie do oferty firmy najnowszych produktów Europolit LTD Sp. z o.o. – kompensatorów gumowych i tkaninowych, przeznaczonych głownie dla branży petrochemicznej i energetycznej.

W dniu dzisiejszym firma Gamtex, jako ugruntowana na rynku szczeliw, termoizolacji oraz krążników do przenośników taśmowych, w dalszym ciągu chce spełniać najwyższe Państwa oczekiwania. Mamy nadzieję, że z Państwa poparciem, oferując towary o najwyższej jakości w konkurencyjnych warunkach handlowych i finansowych, będziemy mogli rozwijać naszą działalność, sukcesywnie poszerzając ofertę i grono zadowolonych Klientów.

Zapraszamy do współpracy!