Charakterystyka

EKT Kompensatory tkaninowe 1100°C

Kompensatory tkaninowe tłumią drgania, przesunięcia i skręcenia. Są elementem łączącym na przewodach rurowych, kanałach spalin i gorącego powietrza. Obok energetyki, jako jednej z najważniejszych dziedzin ich zastosowania, kompensatory tkaninowe dają wiele możliwości i rozwiązań w różnych gałęziach przemysłu, również tam, gdzie mamy do czynienia ze środowiskiem agresywnym chemicznie i wysokimi temperaturami.

Właściwości:

  • pełna odporność chemiczna na media gazowe
  • zastosowanie w szerokim zakresie temperatur i ciśnień
  • wykonanie wyłącznie na bazie materiałów bezazbestowych
  • wysoka wytrzymałość ze względu na wielowarstwową konstrukcję części elastycznej
  • projektowane indywidualnie, na podstawie założeń mechaniczno - termicznych, podawanych przez zleceniodawcę

Ze względu na różną odporność temperaturową i chemiczną materiałów wyróżniamy 6 zasadniczych typów konstrukcji części elastycznej:

Konstrukcja Temperatura stosowania Odporność chemiczna Ciśnienie
max.
Zastosowanie
EKT-200-1W 1-warstwowa tkanina kompensatorowa -100...+200°C słaba -100/+300 mbar gazy nieagresywne w systemach grzewczych i wentylacyjnych
EKT-400-4W 4-warstwowa tkanina kompensatorowa z fluoropolimerową warstwą chemoodporną -100...+400°C bardzo dobra (pH 0-14)* -100/+300 mbar agresywne gazy np. w systemach odprowadzania i oczyszczania spalin
EKT-800-6W 6-warstwowa tkanina kompensatorowa z fluoropolimerową warstwą chemoodporną oraz zintegrowaną izolacją -100...+800°C dobra -100/+300 mbar agresywne i gorące gazy np. w systemach odprowadzania i oczyszczania spalin
EKT-1100-6W 6-warstwowa tkanina kompensatorowa z fluoropolimerową warstwą chemoodporną + poduszka izolacyjna -100...+1100°C dobra -100/+300 mbar agresywne i bardzo gorące gazy np. w systemach turbin gazowych, cementowniach itp.
EKT-EPDM-1W 1 warstwa gumy etylopropylenowej (EPDM)
-35...+100°C dobra -100/+400 mbar powietrze, para wodna oraz inne średnio agresywne i wilgotne gazy
EKT-FKM-1W 1 warstwa gumy fluoroelastomerowej (FKM) -35...+200°C bardzo dobra -100/+400 mbar agresywne i wilgotne gazy np. w systemach odprowadzania i oczyszczania spalin

*odporność na wszystkie znane związki chemiczne za wyjątkiem stopionych metali alkaicznych, elementarnego fluoru, kwasu fluorowodorowego, gazowego fluorowodoru oraz trójfluorku chloru.